Log In to Interact.
       Lost Password?    Register

kontrola finansowa

News Article - kontrola finansowa - Feb 14, 2018

Prawie każde przedsiębiorstwo wykonuje audyt wewnętrzny. Ma on nader szerokie zastosowanie. Dzięki niemu efektywność administrowania zostaje poprawiona, podejmowane są odpowiednie decyzje. Sprawdź: kontrola i audyt. Wewnętrzny audyt to ogół działań, po jego zrealizowaniu kierownik jednostki zyskuje niezależną i obiektywną ocenę działania przedsiębiorstwa z obszaru gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności, celowości, użyteczności a także przejrzystości. Specjalność została opracowana przy uwzględnieniu obecnej sytuacji na rynku pracy.

more [+]

 

 

Upcoming Games
No upcoming games...