Log In to Interact.
       Lost Password?    Register

prawo rodzinne Poznań

News Article - prawo rodzinne Poznań - Feb 22, 2018

prawo rodzinne Poznań Ponieważ Sąd Okręgowy jest właściwy do rozpoznania sprawy wszczętej wniesieniem odwołania M. T. od zaskarżonej decyzji organu rentowego z dnia 27 czerwca 2012 r., wydanej w przedmiocie wniosku skarżącej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o odstąpienie od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu chorobowego, a zatem sprawa ta podlega przekazaniu temu Sądowi celem jej rozpoznania.

more [+]

 

 

Upcoming Games
No upcoming games...